Wij zijn op zoek naar een nieuwe locatie om het funerarium uit te breiden met een aula en parking. Daardoor staat het huidige gebouw te koop.
Ondertussen blijven wij WEL verder onze diensten aanbieden in het huidige funerarium.
Wij blijven bereikbaar 7/7 en 24u/24u.

Veelgestelde vragen

Er rijzen heel wat vragen over begrafenissen - crematies, praktische stappen, ... Op deze pagina proberen wij wat duidelijkheid te scheppen.